Tondelier Lot 84

Tondelier Lot 84

Tondelier Lot 84

In development

In ontwikkeling

In Planung

Ghent, BE Gent, BE Gent, BE
18 apartments woningen Wohneinheiten
130 m2 commercial space commerciële ruimte Gewerbefläche
Client: Opdrachtgever: Bauherr:
Tondelier Development N.V.
Project start: Start planontwikkeling: Planungsbeginn:
2016
Construction start: Start bouw: Baubeginn:
2019
Building cost: Bouwsom: Baukosten:
€ 3.000.000
Total GFA: Totaal BVO: Total BGF:
2.450 m2
Related projects: Gerelateerde projecten: Verwandte Projekte: