Profile

Profiel

Profil

It is hard to capture the work of Rapp+Rapp in a single style. Even so, there are a number of characteristics that can be distilled from our projects: a predilection for sturdy buildings firmly tied to the underlying ground, the use of robust artisanal materials, an avoidance of fashionable interventions that soon give designs that dated look, and a focus on architectural urbanism, that is, on defining space by modelling the objects that delimit it.

Our designs are not inspired by a literal conservatism. We are much more interested in the usefulness of historical artefacts, because they can be seen as carriers of essential characteristics. From this approach we have also developed a special predilection for restoration, restructuring and reuse.

Throughout the past decade Rapp+Rapp has been building up a reputation with high-profile projects both in the Netherlands and abroad. The practice’s German origins and the international context in which we operate have consistently yielded striking results. Christian Rapp’s involvement as professor of Rational Architecture at Eindhoven University of Technology leads to a complementary balance between theory and practice. This chair accords on all fronts with what has latterly become a priority area in the work of Rapp+Rapp, namely to design and build urban and metropolitan ensembles in what are rapidly changing socioeconomic conditions.

Het werk van Rapp+Rapp is niet te vangen in één stijl. Niettemin zijn er verschillende karakteristieken uit onze projecten te destilleren: een voorliefde voor solide gebouwen die stevig met de ondergrond zijn verbonden, het gebruik van stoere, ambachtelijke materialen, het vermijden van modieuze ingrepen die ontwerpen al snel gedateerd doen ogen en het bedrijven van architectonische stedenbouw: de ruimte wordt gevormd door het modelleren van objecten die deze ruimte begrenzen.

Onze ontwerpen zijn niet ingegeven door een letterlijk conservatisme. Veel meer zijn we geïnteresseerd in de bruikbaarheid van historische artefacten, omdat deze opgevat kunnen worden als dragers van essentiële eigenschappen. Vanuit deze benadering hebben wij ook een bijzondere voorliefde voor restauratie, herstructurering en hergebruik ontwikkeld.

Rapp+Rapp heeft zich gedurende de afgelopen jaren geprofileerd met een breed spectrum aan spraakmakende projecten op de meest uiteenlopende schaalniveaus in binnen- en buitenland. De Duitse oorsprong van het bureau en de internationale context waarbinnen wij opereren leidt daarbij steeds weer tot verrassende effecten. De betrokkenheid van Christian Rapp als hoogleraar Rational Architecture aan de TU Eindhoven, leidt tot een complementair evenwicht tussen theorie en praktijk. Het profiel van deze leerstoel sluit nauw aan bij hetgeen zich de laatste jaren tot zwaartepunt in het werk van Rapp+Rapp heeft ontwikkeld: het ontwerpen en bouwen in een (groot-)stedelijke context binnen snel veranderende sociaaleconomische condities.

Die Architektur von Rapp+Rapp lässt sich keinem Stil eindeutig zuordnen. Es gibt jedoch wiederkehrende Merkmale, die unsere Projekte auszeichnen: eine Vorliebe für solide, bodenständige Gebäude, die Verwendung charakteristischer, robuster Materialien sowie der Verzicht auf modische Elemente, die einen Entwurf schnell altmodisch erscheinen lassen. Unsere Entwürfe folgen der Auffassung eines architektonisch definierten Städtebaus: das Formen des urbanen Raumes durch die Modellierung der Objekte, die ihn begrenzen.

Unsere Entwurfsarbeit zielt darauf ab, den Kern einer Aufgabe zu bestimmen und den Anforderungen der Nutzung sowie der städtebaulichen Zusammenhänge ein eindeutiges architektonisches Konzept zuzuordnen. Dem Betrachter muss sich das Gebäude oder der Stadtraum verständlich machen, sie müssen als Rahmen für alltägliche Handlungen wie für außergewöhnliche Momente dienen können. Die Suche nach dem Kern der Aufgabe findet ihre Entsprechung in architektonischen Konzepten, in denen die wesentliche Bedeutung – nicht nur in der baulichen Struktur, sondern auch im Detail – in der Ordnung und Anordnung der Elemente und Materialien sichtbar und fühlbar wird.

Rapp+Rapp hat sich in den vergangenen Jahren mit aufsehenerregenden Projekten im In- und Ausland einen Namen gemacht. Dabei führen der deutsche Ursprung des Büros und der internationale Kontext in dem wir operieren, immer wieder zu überraschenden Lösungen. Das Engagement von Christian Rapp als Professor des Lehrstuhls für Rationale Architektur an der Technischen Universität Eindhoven führt zu einem komplementären Gleichgewicht zwischen Theorie und Praxis. Das Profil dieses Lehrstuhls entspricht im Wesentlichen den Schwerpunkten, auf die sich die Arbeit von Rapp+Rapp seit Jahren konzentriert: der Entwurf und der Bau großstädtischer Ensembles innerhalb sich rasch wandelnder sozialökonomischer Rahmenbedingungen.

Team

Team

Christian Rapp

Christian Rapp trained as a mason and studied architecture at Berlin and Delft Universities of Technology. He has worked for the renowned architects Otto Steidle, Rem Koolhaas and Hans Kollhoff, and was in partnership with Stefan Höhne from 1992 to 1998. He founded Rapp+Rapp together with his wife Birgit in 1999. He was awarded the Maaskant prize for young architects in 1997. After having taught as a guest lecturer at various schools of architecture in the Netherlands and Germany, he was appointed to the chair of Rational Architecture at Eindhoven Institute of Technology in 2007. In 2016 Christian Rapp was appointed City Architect of Antwerp.

Christian Rapp volgde een opleiding tot metselaar en studeerde architectuur aan de TU Berlijn en de TU Delft. Hij werkte in de bureaus van Otto Steidle, Rem Koolhaas en Hans Kollhoff en voerde van 1992 tot 1998 een gezamenlijk bureau met Stefan Höhne. Samen met zijn echtgenote Birgit richtte hij in 1999 Rapp+Rapp op. In 1997 kreeg hij de Maaskantprijs voor jonge architecten toegekend. Na diverse gastdocentschappen aan Nederlandse en Duitse opleidingsinstituten is hij sinds 2007 verbonden aan de TU Eindhoven als hoogleraar Rational Architecture. In 2016 werd Christian Rapp benoemd tot Stadsbouwmeester van Antwerpen.

Christian Rapp absolvierte eine Maurerlehre und studierte Architektur an der TU Berlin und an der TU Delft. Er arbeitete in den Büros von Otto Steidle, Rem Koolhaas und Hans Kollhoff und führte von 1991 bis 1998 ein gemeinsames Büro mit Stefan Höhne. Zusammen mit seiner Ehefrau Birgit gründete er im Jahr 1999 Rapp+Rapp. 1997 bekam er den Maaskantpreis für junge Architekten. Nach mehreren Gastprofessuren an niederländischen und deutschen Universitäten wurde er 2007 berufen als Professor für Rational Architecture an die TU Eindhoven. 2016 wurde Christian Rapp zum Stadtbaumeister von Antwerpen ernannt.

Birgit Rapp

Birgit Rapp studied architectural design at the Gerrit Rietveld Academy and architecture at the Amsterdam Academy of Architecture. She has been working with Christian Rapp since 1997, and they founded their own partnership in 1999. Birgit Rapp works responsible on projects in the Netherlands, Belgium and Germany, including the redevelopment of the former Paulaner brewery in Munich into a residential district. In addition to her Project work, she is responsible for the day-to-day running of the office. In 2019 Birgit Rapp was appointed as a member of the Stadtgestaltungskommission in Munich.

Birgit Rapp studeerde architectonische vormgeving aan de Gerrit Rietveld Academie en architectuur aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam. Sinds 1997 werkt zij samen met Christian Rapp, met wie zij in 1999 een gezamenlijk bureau oprichtte. Birgit Rapp werkt als verantwoordelijk partner aan Projecten in Nederland, België en Duitsland, waaronder de herontwikkeling van de voormalige Paulaner brouwerij in München tot binnenstedelijk woonkwartier. Naast haar projectwerk is zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het bureau. In 2019 werd Birgit Rapp benoemd tot lid van de Stadtgestaltungskommission in München.

Birgit Rapp studierte Architektur an der Gerrit Rietveld Academie und an der Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Seit 1997 arbeitet sie zusammen mit Christian Rapp, mit dem sie 1999 ein gemeinsames Büro gründete. Birgit arbeitet verantwortlich an Projekten in den Niederlanden, Belgien und Deutschland, so unter anderem an der Folgenutzung der ehemaligen Paulaner Brauerei als neues innerstädtisches Wohnquartier. Nebst ihrer Teilhabe an Projekten ist sie verantwortlich für die tägliche Büroleitung. 2019 wurde Birgit Rapp als Mitglied der Stadtgestaltungskommission der Stadt München berufen.

Harrie van der Meijs

Harrie van der Meijs studied architecture at Delft University of Technology and University College Dublin. On graduation he worked for the Renzo Piano Building Workshop in Genoa. He came to work at Rapp+Rapp in 1998 and has been a partner since 2004. He is responsible for numerous projects in the Netherlands and Belgium. In addition to his involvement in Project work, he is responsible for the technical supervision of the projects within the office.

Harrie van der Meijs studeerde architectuur aan de TU Delft en het University College Dublin. Na zijn studie werkte hij bij Renzo Piano Building Workshop in Genua. Sinds 1998 is Harrie betrokken bij Rapp+Rapp waar hij in 2004 partner werd. Hij werkt als verantwoordelijk partner aan uiteenlopende projecten in Nederland en België. Naast zijn projectbetrokkenheid is hij verantwoordelijk voor de technische begeleiding van de projecten binnen het bureau.

Harrie van der Meijs studierte Architektur an der TU Delft und am University College Dublin. Nach seinem Studium arbeitete er im Renzo Piano Building Workshop in Genua. Seit 1998 ist er tätig bei Rapp+Rapp und wurde im Jahr 2004 Büropartner. Nebst seiner Arbeit an verschiedenen Projekten in den Niederlanden und in Belgien, ist er verantwortlich für die technische Leitung der Projekte.

Collaborators (since 1999)

Medewerkers (sinds 1999)

Mitarbeiter (seit 1999)

 • Anna Leipolz
 • Anne Grammatzki
 • Aysu Guemuestekin
 • Bram van Kaathoven
 • Christina Behrendt
 • Daan Groeneveld
 • Eke Wondaal
 • Erik Hoogendam
 • Gideon Peele
 • Gijs Adriaansens
 • Helen Buchholz
 • Jasper van Uitert
 • Jesper Baltussen
 • Job Floris
 • Jos van der Linde
 • Judith von Ey
 • Karlijn van der Graaf
 • Krijn Geevers
 • Lisbeth Brink
 • Maarten van Vliet
 • Marc Gijsbers
 • Marc van Bemmel
 • Marcel Bruggeman
 • Martijn Oosterhuis
 • Max van der Westerlaken
 • Maximilian Rapp
 • Mina Khalesi
 • Nick van Garderen
 • Nicole Schröder
 • Penne Hangelbroek
 • Piotr Bujas
 • Raymond de Lange
 • Remco Bangma
 • Remco Roes
 • René Rijkers
 • Rob Abeling
 • Sander Hazevoet
 • Sem Holweg
 • Tom Schoonwater
 • Vincent Tuinema
 • Wouter Hilhorst

Vacancies

Currently we do not have any vacancies.

Vacatures

Op dit moment hebben wij geen vacatures.

Stellenangebote

Zurzeit haben wir keine Stellenangebote.