Laurenshof office building

Kantoorgebouw Laurenshof

Bürogebäude Laurenshof

Rotterdam, NL Rotterdam, NL Rotterdam, NL
16.500 m2 offices kantoorruimte Bürofläche
500 m2 retail commerciële ruimte Einzelhandel
250 underground parking spaces ondergrondse parkeerplaatsen Stellplätze in Tiefgarage
Client: Opdrachtgever: Bauherr:
OVG projectontwikkeling
Project start: Start planontwikkeling: Planungsbeginn:
2004
Construction start: Start bouw: Baubeginn:
2007
Completion: Oplevering: Fertigstellung:
2009
Building cost: Bouwsom: Baukosten:
€ 16.500.000
Total GFA: Totaal BVO: Total BGF:
25.500 m2

In one of the oldest parts of Rotterdam behind the Laurens-church, between the Botersloot and the Market, Rapp+Rapp built a new office building for the social services department on the site of the former KPN complex. Part of the existing traditional KPN complex was retained in the urban design of Atelier Prof. Hans Kollhoff.

In contrast to the former closed building block, the new building has an H-shaped floor plan, which opens up towards the Librijesteeg with a forecourt. This is also where the main entrance to the building is located, with a spacious two storey high entrance hall. A colonnade provides an additional widening of the narrow Librijesteeg. In terms of materialisation, the building is in keeping with the traditional brick KPN buildings, of which part of the telephone exchange was retained. Moreover the articulation of the facade as well as the saddle roof of the new office building have been derived from the characteristics of the original buildings.

In één van de oudste delen van Rotterdam achter de Laurenskerk, tussen de Botersloot en de Markt, realiseerde Rapp+Rapp op de plek van het voormalige KPN-complex een nieuw kantoorgebouw voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de stedenbouwkundige opzet van Atelier Prof. Hans Kollhoff bleef een deel van het bestaande traditionele KPN-complex behouden.

In tegenstelling tot het voormalige gesloten bouwblok, kent het nieuwe gebouw een H-vormige plattegrond, die zich naar de Librijesteeg toe opent met een voorplein. Hier ligt tevens de hoofdingang van het gebouw met een ruime entreehal en een vide over twee bouwlagen. Een colonnade zorgt voor een extra verruiming van de smalle Librijesteeg. Het gebouw sluit in materialisatie aan op de traditionele, in baksteen opgetrokken KPN-gebouwen, waarvan een deel van de telefooncentrale werd gehandhaafd. Ook de gevelgeleding en het zadeldak van het nieuwe kantoorgebouw zijn ontleend aan de karakteristieken van de originele panden.

In einem der ältesten Stadtteile Rotterdams hinter der Laurens-Kirche, zwischen Botersloot und Markt, realisierte Rapp+Rapp auf dem Gelände eines ehemaligen KPN-Komplexes ein neues Bürogebäude für das Rotterdamer Arbeits- und Sozialordnungsamt. Ein Teil des traditionellen KPN-Komplexes wurde in der städtebaulichen Planung von Atelier Prof. Hans Kollhoff beibehalten.

Im Gegensatz zur ehemaligen Blockrandbebauung hat das neue Gebäude einen H-förmigen Grundriss, der sich nach Norden um einen Vorplatz öffnet. Hier befindet sich der Haupteingang des Gebäudes mit einer geräumigen zweigeschossigen Eingangshalle. Eine Kolonnade sorgt zudem für eine zusätzliche Erweiterung des schmalen Librijesteeg. Die Materialisierung des Gebäudes schließt sich der traditionellen Backsteinarchitektur der KPN-Gebäude an, von denen ein Teil der Telefonzentrale erhalten blieb. Auch die Fassadengliederung sowie das Satteldach des neuen Bürogebäudes wurden den charakteristischen Merkmalen der ursprünglichen Gebäude entlehnt.