De Grote Hof

De Grote Hof

De Grote Hof

Nootdorp, NL Nootdorp, NL Nootdorp, NL
246 houses woningen Wohneinheiten
380 parking spaces parkeerplaatsen Stellplätze
Client: Opdrachtgever: Bauherr:
Rabo Vastgoed
Project start: Start planontwikkeling: Planungsbeginn:
1998
Construction start: Start bouw: Baubeginn:
2005
Completion: Oplevering: Fertigstellung:
2007
Building cost: Bouwsom: Baukosten:
€ 27.100.000
Total GFA: Totaal BVO: Total BGF:
46.750 m2

Surrounded by a watercourse, ‘De Grote Hof’ resembles a solitary island, lying between a typical settlement of the seventies and the back side of ribbon development. The simple, square-shaped main structure of the building combines the ideas of courtyard structures from European building history with the elementary ideas of the ideal cities of the 16th century.

The courtyard complex consists of a total of five courtyards. Four courtyards are bordered by two-storey buildings and flank the long central courtyard which is surrounded by four-storey buildings. A car park for residents is located on the ground level under the central courtyard. The inner courtyards of ‘De Grote Hof’ are open to the public and car-free. The courtyards are connected by passages and stairways. With regard to scale and atmosphere they relate to the Dutch small scale inner-city courtyards.

Omringt door een waterloop ligt ‘De Grote Hof’ als een solitair eiland tussen een typische laagbouw woonwijk uit de jaren´70 en de achterkant van de bestaande lintbebouwing. De eenvoudige carrévormige hoofdstructuur van het gebouw combineert verschillende denkbeelden over hofstructuren uit de Europese bouwhistorie met elementaire geometrische denkbeelden van ideaalsteden uit de 16e eeuw.

Het hovencomplex bestaat in totaal uit vijf hoven. De vier kleinere hoven die door 2-laagse bebouwing omzoomt zijn, flankeren de langwerpige centrale hof die wordt omringt door 4-laagse bebouwing. Onder de opgetilde middenhof bevindt zich op maaiveldniveau een parkeergarage voor bewoners. Het binnen gebied van ‘De Grote Hof’ is openbaar toegankelijk en geheel autovrij. De hoven zijn onderling verbonden door poorten en trappen en zoeken qua schaal en sfeer aansluiting bij de kleinschalige binnenstedelijke Nederlandse hofjes.

Von einem Wasserlauf umgeben, liegt „De Grote Hof“ wie eine solitäre Insel zwischen einer typischen Siedlung der siebziger Jahre und der Rückseite eines Zeilendorfs. Die einfache Karree-förmige Hauptstruktur des Gebäudes kombiniert die Denkbilder verschiedener Hofstrukturen aus der europäischen Baugeschichte mit den elementaren Denkbildern der Idealstädte des 16ten Jahrhunderts.

Der Hofkomplex besteht aus insgesamt fünf Höfen. Vier Höfe werden durch eine 2-geschossige Bebauung eingesäumt und flankieren den langen zentralen Hof, der von einer viergeschossigen Bebauung umgeben ist. Unter dem höhergelegenen mittleren Hof liegt im Erdgeschoss eine Tiefgarage für die Anwohner. Die Innenhöfe von „de Grote Hof“ sind öffentlich zugänglich und autofrei. Die Höfe stehen miteinander in Verbindung durch Tore und Treppenanlagen und orientieren sich maßstäblich an den niederländischen innerstädtischen Hofstrukturen.