Bridge 2026

Brug 2026

Brücke 2026

Amsterdam, NL Amsterdam, NL Amsterdam, NL
Client: Opdrachtgever: Bauherr:
OGA
Project start: Start planontwikkeling: Planungsbeginn:
2003
Construction start: Start bouw: Baubeginn:
2004
Completion: Oplevering: Fertigstellung:
2006
Building cost: Bouwsom: Baukosten:
€ 990.000
Total GFA: Totaal BVO: Total BGF:
560 m2

Bridge 2026 belongs to a bridge family with the earlier bridges 2015 and 2027. It is located on Pampuslaan, the main access road to the Haveneiland-Oost, in line with IJburglaan and the other bridges. The bridge spans an inner canal of 10 m wide, which crosses the 46 m wide Pampuslaan at an acute angle. In accordance with the different types of traffic, it is divided into five bridge sections, combining pavement and cycle path on one bridge section. A series of elementary steel volumes rises up between the bridge sections, exactly following the geometry of the crossing between the narrow canal and the wide Pampuslaan. They mark the transition of the bridge across the water as an inversion of the interstices between the individual bridges. Bridge 2026 fits in character with the robustness of bridges 2015 and 2027.

Brug 2026 behoort met de eerder gerealiseerde bruggen 2015 en 2027 tot de bruggenfamilie ‘Hoofdstructuur’. Zij ligt in de Pampuslaan, de hoofdontsluitingsweg van het Haveneiland-Oost, in het verlengde van de IJburglaan en de andere bruggen. De brug overspant een binnengracht van 10 m breed, die de 46 m brede Pampuslaan onder een scherpe hoek kruist. Zij is, in overeenstemming met de verschillende verkeerssoorten, opgedeeld in vijf brugdelen waarbij trottoir en fietspad op één brugdeel zijn gecombineerd. Tussen de brugdelen verrijst een reeks elementaire stalen volumes die de geometrie van de kruising tussen de smalle gracht en de brede Pampuslaan exact volgen. Zij markeren als inverte vertaling de openingen tussen de brugdelen en de overgang over het water. Brug 2026 sluit in karakter aan op de robuustheid van de bruggen 2015 en 2027.

Die Brücke 2026 gehört zusammen mit den Brücken 2015 und 2027 zu ei­ner Brückenfamilie. Sie liegt in der Pampuslaan, der Haupterschließungsstraße zum Haveneiland-Oost, in der Verlängerung der IJburglaan und der anderen Brücken. Die Brücke überspannt einen 10 m breiten Kanal, der die 46 m breite Pampuslaan in einem spitzen Winkel quert. Den unterschiedlichen Verkehrsströmen entsprechend ist sie in fünf Brückenabschnitte unterteilt, wobei Fuß-und Radweg kombiniert sind. Zwischen den ein­zelnen Brücken erhebt sich eine Reihe prägnanter Stahlkörper, die die Geometrie der Kreuzung zwischen dem schmalen Kanal und der breiten Straße genau umreißen. Sie markieren den Übergang der Brücke über das Wasser als Inversion der Zwischenräume zwischen den einzelnen Brücken. Die Ausstrahlung von Brücke 2026 lehnt sich an die der Brücken 2015 und 2027 an.