Vierambachten terraced houses

Woonwijk Vierambachten

Wohnsiedlung Vierambachten

Spijkenisse, NL Spijkenisse, NL Spijkenisse, NL
80 terraced houses rijtjeshuizen Reihenhäuser
Client: Opdrachtgever: Bauherr:
Volker Bouwmaatschappij
Project start: Start planontwikkeling: Planungsbeginn:
1995
Construction start: Start bouw: Baubeginn:
1997
Completion: Oplevering: Fertigstellung:
1999
Building cost: Bouwsom: Baukosten:
€ 5.600.000
Total GFA: Totaal BVO: Total BGF:
11.500 m2

In the mid-1990s, the Spijkenisse municipality carried out various inner-city restructuring measures as part of an upgrading of the local residential environment. Within this measure, Rapp+Rapp developed 80 two-storey single-family houses on the northern edge of a former industrial estate. A transparent ‘city ridge’ of housing units, located on a main road, was to mark the transition to the southern part of the planning area.

One of the key points of the design process was to address the transition between public and private. The houses with private gardens are arranged back-to-back over ten rows of houses, separated from their direct environment by a single-storey wall. The houses face each other and shape publicly accessible ‘inner courtyards’. Characteristic for the design of the houses are the spacious balconies with verandas. The individual houses are distinguished by the fact that each house has been given its own face with its own characteristic element.

Medio jaren negentig werkte de gemeente op diverse plaatsen met binnen­stedelijke herstructurering aan de opwaarde­ring van het lokale woonmilieu. Rapp+Rapp werd gevraagd om 80 tweelaag­se eengezinswoningen te ontwerpen, aan de noordelijke rand van een voormalig bedrijventerrein. Een transparante ‘stedelijke rug’ van woningen aan een doorgaande stadsstraat, die de overgang naar het zuide­lijk deel van het plangebied moest markeren.

Centraal in het ontwerpproces stond de thematiek van de overgang tussen open­baar en privé. De woningen werden in een open verkaveling verdeeld over tien rijen, waarbij de achtertuinen ruggelings aan elkaar grenzen en door een eenlaagse muur zijn gescheiden van de directe omge­ving. De voorkanten van de wonin­gen richten zich vis a vis op openbaar toegankelijke ‘binnenhofjes’. Kenmerkend in het ontwerp zijn de royale balkons met veranda. De woningen onderscheiden zich door de wijze waarop het huis een eigen gezicht heeft gekregen. Ieder front van woningen heeft een eigen beeldvormend element meegekregen.

Mitte der 1990er Jahre führte die Stadt, im Rahmen einer Aufwertung des lokalen Wohnumfelds, verschiedene innerstädtische Umstrukturierungen aus. Innerhalb dieser Maßnahme entwickelte Rapp+Rapp 80 zweigeschossige Einfamilienhäuser am Nordrand eines ehemaligen Industriegebietes. Ein transparenter „Stadtrücken” aus Wohneinheiten, gelegen an einer Stadtstraße, sollte den Übergang zum südlichen Teil des Plangebietes markieren.

Einer der Kernpunkte des Entwurfsprozesses war die Thematisierung des Übergangs zwischen öffentlich und privat. Die Häuser mit privatem Garten sind Rücken an Rücken über zehn Häuserreihen verteilt, und durch eine eingeschossige Mauer von der direkten Umgebung abgetrennt. Die Häuser stehen sich vi-à-vis gegenüber und bilden öffentlich zugängliche „Innenhöfe”. Kennzeichnend für die Gestaltung der Häuser sind die geräumigen Balkone mit Veranda. Die einzelnen Häuser unterscheiden sich durch, indem jedes Haus ein eigenes Gesicht bekommen hat. Jede Hausfassade hat ihr eigenes charakteristisches Element erhalten.