Hobbemakade housing block

Woongebouw Hobbemakade

Wohnhaus Hobbemakade

Amsterdam, NL Amsterdam, NL Amsterdam, NL
11 apartments woningen Wohneinheiten
10 underground parking spaces ondergrondse parkeerplaatsen Stellplätze in Tiefgarage
Client: Opdrachtgever: Bauherr:
Pieter de Hooch Ontwikkeling
Project start: Start planontwikkeling: Planungsbeginn:
2005
Construction start: Start bouw: Baubeginn:
2009
Completion: Oplevering: Fertigstellung:
2011
Building cost: Bouwsom: Baukosten:
€ 6.800.000
Total GFA: Totaal BVO: Total BGF:
3.750 m2
Awards: Prijzen: Auszeichnungen:
2012 - Zuiderkerkprijs, nomination 2012 - Zuiderkerkprijs, nominatie 2012 - Zuiderkerkprijs, Nominierung

In Amsterdam’s Oud-Zuid district, where a narrow side-street used to connect the Pieter de Hoochstraat with the Hobbemakade, the five-storey residential building replaces a part of the post and telecommunications office set up in 1909.

The building encloses an inner courtyard on three sides and covers the entire depth of the building block. The open, glazed courtyard facades contrast with the rather closed street facades, whose height, design, materiality and detailing fit into the adjacent environment. The new building becomes an integral part of the existing building block and naturally complies with the urban fabric of the quarter. The ten apartments in the upper segment vary in size between 100 m² and 300 m². An underground car park is located in the basement of the building.

In het stadsdeel Oud-Zuid, op de plek waar ooit de Teniersstraat de Pieter de Hoochstraat met de Hobbemakade verbond, loopt een kavel over de volle diepte van het bouwblok. Van het hier in 1909 opgerichte PTT-gebouw met telefooncentrale en kantoren zijn twee vleugels vervangen door 10 luxe appartementen, variërend van 100 tot 300 m2.

De appartementen zijn gelegen rond een binnentuin. Aan de kant van de oude telefooncentrale worden de hoofdvolumes verbonden door een smal bouwdeel. Het appartementengebouw telt vijf verdiepingen en heeft een ondergrondse parkeergarage.

De straatgevels sluiten in bouwhoogte, gevelontwerp, materialisatie en detaillering aan op de bestaande gevels en voegen zich op een vanzelfsprekende manier in het stedenbouwkundig weefsel van de buurt. De glazen tuingevels zorgen voor een open sfeer die contrasteert met de veel meer gesloten buitengevels.

Im Amsterdamer Stadtteil Oud-Zuid, an der Stelle wo früher eine schmale Querstraße die Pieter de Hoochstraat mit der Hobbemakade verband, ersetzt das fünf-geschossige Wohnhaus einen Teil des aus dem Jahr 1909 stammenden Post- und Fernmeldeamts.

Das Wohnhaus schließt sich dreiseitig um einen Innenhof und umfasst die gesamte Tiefe des Baublocks. Die offenen, verglasten Innenfassaden stehen im Kontrast zu den eher geschlossenen Außenfassaden, deren Höhe, Gestaltung, Materialität und Detaillierung sich in die direkte Umgebung einfügen. Der Neubau wird integraler Bestandteil der bestehenden Baumasse und fügt sich auf natürliche Weise in das Stadtgefüge des Viertels ein. Die insgesamt zehn Eigentumswohnungen im gehobenen Segment variieren in Größe zwischen 100 m² und 300 m². Im Untergeschoss des Gebäudes befindet sich eine Tiefgarage.